วิธีรับสาวใหญ่

สาวแท้ หรือไม่แท้คนไหน อยากศัลยกรรมเสริมหน้าอก หรือทำนม เชิญทางนี้เลยค่ะ เพราะเรามีเคล็บลับเกี่ยวกับการเลือก ‘ทรงซิลิโคน’ อัพอึ๋มให้เนียนจนจับผิดไม่ได้ มาฝากกัน

การเลือกทรงซิลิโคน
การศัลยกรรมทำนมส่วนใหญ่แล้วจะมี ‘ซิลิโคน’ อยู่ 2 ทรง คือ ทรงกลม และทรงหยดน้ำ ความแตกต่างอยู่ที่ทรงหยดน้ำ เมื่อเสริมเข้าไปแล้วหน้าอกของสาว ๆ จะย้อยหน่อย ๆ ดูคล้ายกับหยดน้ำนิด ๆ ส่วนทรงกลมนั้นจะออกมาแบบที่อกอึ๋มนูนกลม นั่นเอง โดยการเลือกทรงซิลิโคนนั้นควรดูรูปทรงฐานอกของเราก่อนว่าเหมาะกับการจะทำทรงไหน เพราะมีผลต่อผลลัพท์ที่เราจะได้หลังผ่าตัดนั่นเอง โดยทรงหยดน้ำนั้นจะเหมาะกับสาว ๆ ที่มีปัญหา ‘อกไก่’  คือซี่โครงตรงกลางอกค่อนข้างนูน และทรงกลมนั้นจะเหมาะกับสาว ‘อกแบน รูปร่างผอม และฐานอกทั่วไป’

วิธีการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเสริมหน้าอก
-งดเหล้า และบุหรี่ก่อนการผ่าตัด 1 เดือน
-อดอาหาร และน้ำอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการสำลักอาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะอาหาร
-งดรับประทานน้ำมันตับปลา และอาหารเสริมทุกชนิด รวมทั้งยากลุ่มแอสไพรินประมาณ 2 สัปดาห์

วิธีการดูแลตัวเองหลังการเสริมหน้าอก
-ระมัดระวังไม่ให้แผลผ่าตัดสัมผัสน้ำในช่วงระยะ 7 วันแรก
-ต้องนวดเต้านมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดพังผืดยึดเกาะกับซิลิโคนที่ใช้เสริมหน้าอก
-ห้ามยกของหนักๆ ประมาณ 1 เดือน-หากพบว่ามีอาการผิดปกติให้กลับมาพบแพทย์ และควรหมั่นตรวจเต้านมเป็นประจำ

ที่นี้สาวๆ อยากทราบราคากันแล้วใช่ไหมหละ ราคาจะขึ้นอยู่กับแบบทรงที่เลือกและวัสดุหรือแบรนด์ของถุงเต้านมที่ใช้ โดยราคาจะอยู่ที่ประมาณ 38,000 – 140,000 บาท ทั้งนี้ราคาจะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละสถานที่อีกด้วย

สำหรับสาวๆ ที่กำลังมีความคิดที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง อย่าลืมนะคะว่า การศึกษาข้อมูลต่างๆ สำคัญมากๆ ศึกษาเยอะๆ ปรึกษาคุณหมอ แล้วเราจะได้รับความประทับใจกับผลลัพธ์ที่ออกมาค่ะ อ่านต่อ

Reumofan Plus

Every movement requires the use of joint and muscles. These structures connect to the bones while cartilages serve as a protective element while the synovial fluid helps with lubrication to reduce friction between cartilages during movement. Since they are constantly used, wear and tear can be manifested as we age causing inflammation, aches and pains and at some point, loss of mobility.

Some people have opted to use chemical-based medications to relieve these pains; however, they usually carry serious risks. Nowadays, a huge number of pain sufferers turn to dietary supplements formulated with herbs, compounds, and other extracts as they believe it may not have the same risk as compared to prescription drugs.

Touted as an all-natural joint supplement and a miracle product by many who have used it, Reumofan (Reumofan Plus) is known to treat joint and muscle related aches and pains. Listed ingredients are: vitamin C and E, guaisma, holm oak/ecina, magnesium, calcium, cancerina, matarique, white willow, curcumin, glucosamine, eastern teaberry and shark cartilage. Most of the product’s ingredients contain the Mexican hyperbola commonly found in India and Cuba effective at treating rheumatic pains, arthritis, and gout, pain in the shoulder, back, knee, wrist and elbow. It also claims to repair and maintain body tissues, treats osteoporosis, slipped disc, and heel spur.

Positive Features:

 • Helps ease joint and muscle pains and discomfort.
 • Helps support overall health.
 • Promotes proper bone development.

Negative Features:

 • No offered free samples for this supplement.
 • User reviews cannot be located.
 • There had been no clinical studies cited for its formula.
 • Lab tests on Reumofan Plus found the following other ingredients:

Dexamethasone – a form of steroid and a powerful anti-inflammatory medication which provides rapid relief but with many side effects when used long-term. Potential side effects include: weight gain, water retention (which can cause leg swelling), heart failure, skin thinning and easy bruising, osteoporosis, gastrointestinal ulcers and bleeding, cataracts, steroid acne, steroid psychosis, adrenal insufficiency when stopped abruptly (some symptoms include fatigue, nausea, low blood pressure, dizziness, and even death)

Diclofenac Sodium (Voltaren) – a prescribed Non-Steroidal Anti-inflammatory Drug (NSAID). It is similar to ibuprofen, naproxen, advil, etc. and may not be suitable for use with patients who have heart and kidney disease or those in blood thinners. It should not be combined with aspirin or other NSAID’s as it may result to adverse effects.

Potential side effects may include: gastrointestinal upset, ulceration, perforation, and bleeding; heart attack, clots, stroke, kidney failure and the risk of bleeding for those on blood thinners.

Methocarbamol (Robaxin) – a prescription muscle relaxant not recommended for people 65 years and above. This can cause dizziness, sedation, and impaired mental status.

Conclusion:

It is best to consult your doctor before taking Reumofan Plus or any kind of supplement or medication. Reumofan Plus may provide immediate relief but there are no cited long-term effects for its use. See to it that clinical studies are mentioned and if possible endorsed by a satisfaction guarantee or legitimate user review.

 

Disclaimer:

This material is provided for informational purposes only and is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease and should not be relied as  medical advice. Always consult your doctor before taking any medication or supplements.

 

Anoro VS Spiriva

Anoro Ellipta and Spiriva Handihaler are both maintenance medications for the treatment of COPD or Chronic Obstructive Pulmonary Disease. COPD is a type of disease in the lungs characterized by long-term breathing difficulties and poor flow of air. People with COPD usually experience shortness of breath and cough with sputum production. COPD, for the most part, worsens over time, making it a progressive disease. Common day to day activities, such as just walking around or simply putting your clothes on, can become a chore. Anoro and Spiriva help those with COPD deal with their condition. This article aims to boost your knowledge and help you distinguish between the two.

 

Anoro

 

Anoro is a type of inhalation powder that contains a combination of Vilanterol and Umeclidinium. Vilanterol is an anticholinergic while Umeclidinium is a bronchodilator. The task of these types of medications is to relax the muscles in the airways to make breathing easier. Anoro prevents airflow obstruction in individuals with COPD. Anoro is used to control symptoms like shortness of breath, wheezing and other on-going lung diseases similar to COPD such as emphysema and chronic bronchitis.

 

Both Vilanterol and Umeclidinium found in Anoro loosen up the muscles within the airways in the lungs, making breathing more effortless for COP patients. Anoro needs to be taken every day to maximize its effects. Before deciding to start medication with Anoro, one must first be aware of its precautions.

 

A person with allergies to Vilanterol and Umeclidinium or milk proteins must never take Anoro. This medicine is not to be used for asthma patients even though individuals with COPD have asthma-like symptoms. People with liver disease, epilepsy or seizure disorders, high blood pressure, heart disease, narrow-angle glaucoma, thyroid disorder and urination problems or bladder obstruction must first inform their doctor of these conditions in order to find out if Anoro is safe for them to take.

 

Spiriva

 

Spiriva is an anticholinergic bronchodilator used to manage Chronic Obstructive Pulmonary Disease. This drug is long-lasting since it is able to manage COPD for 24 hours. This medication is typically used to stop bronchospasms or the narrowing of airways in the lungs. Emphysema and bronchitis can also be treated with Spiriva. Asthma patients aged 12 years old and above may take Spiriva for the maintenance treatment of their condition. Spiriva reduces the ill effects of COPD.

 

Spiriva can also be used to fight spasm attacks. It should be taken note, however, that this drug must only be taken before a spasm attack and not after it since it will not be effective to counter the symptoms. Fast-acting inhalation medicines must be used instead to treat the bronchospasm attacks in the event that it has occurred already. Those with ipratropium or tiotropium allergies must avoid the use of Spiriva. It is best to inform your doctors if you have health conditions such as kidney disease, urination problems, and enlarged prostate or if you are taking medicines to treat overactive bladder, depression, Parkinson’s disease and high blood pressure so as to be sure of Spiriva’s safety and effectivity.

 

 

 Disclaimer:

 

This material is provided for informational purposes only and is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease and should not be relied as  medical advice. Always consult your doctor before taking any medication or supplements.

 

 

 

 

 

Incoming search terms:

Prolozone Therapy Scam

Prolozone Therapy is a non-surgical procedure to reduce or treat pain with the use of oxygen. It helps the body to naturally increase its healing capabilities. This technique was developed and started by Dr. Frank Shallenberger. It uses no surgery and injection alone can help repair the damaged connective tissues. That is all that is needed to permanently remove the pain.

 

Prolozone comes from ozone and the Latin word “prolix” meaning to increase in number or proliferate, reconstruct, re-grow, and rebuild. In short, this treatment uses ozone to regenerate ligaments and cartilages that have become weak or damaged. It is best used with all forms of bone, muscle, and joint pain including chronic neck and back pain, injuries in the joint, degenerative and arthritic discs hips and knees, and shoulder and elbow pain.

 

Ligaments are tough, flexible bands (connective tissues) that hold bones, joints or cartilages together.  Cartilages on the other hand are connective tissues found in various forms and parts of the body but more widespread in articulating surfaces of the joint and infant skeletons replaced by bone during growth.

 

When these connective tissues become weak, loosened or damaged, it causes fewer nutrients to reach them thereby causing strain on the joints they are supposed to be holding to. These ligaments become weak as a result of injury, excessive surgery, lack of nutrients and circulation, inflammation and the usual “wear and tear” process of aging. Since ligaments serve as “shock absorbers” to bones and joints, once they become injured, it will no longer tighten or regain its usual strength and elasticity. It will take a longer time to heal or in severe cases, may result in pain, chronic diseases such as arthritis in bones, discs, and joints.

 

Prolozone Therapy when injected works by increasing blood supply and distribution of nutrients. The reactive molecules will enhance healing process and increase oxygen and nutrients for formation of new tissues and healing.

 

This treatment helps relieve shoulder, back and neck pain; osteoarthritis; arthritic joints, tennis elbow; sports injuries; carpal tunnel syndrome, plantar fasciitis; and sprains and strains. This is usually pain-free and can give immediate relief though healing varies for every individual and with the severity of damage. As per studies and research, it is safe to use without side effect and without need for recovery. It immediately helps relieve pain and helps rebuild injured and damaged tissues. It is also said to improve overall health.

 

Prolozone Therapy is a safe and natural treatment which provides for fast healing and permanent treatment. Consult your physician before undergoing this therapy and make sure they are well-trained and certified.

 

 

Disclaimer:

 

This material is provided for informational purposes only and is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease and should not be relied as  medical advice. Always consult your doctor before taking any medication or supplements.

 

 

 

 

Incoming search terms:

Vinegar Allergy

An allergy starts when your immune system mistakes harmless substances for a dangerous invader. The immune system then produces antibodies that remain on the alert for that particular antigen. Upon exposure again to the allergen, these antibodies will release a number of chemicals such as histamine that cause allergy symptoms.

 

These allergens could be airborne, insect stings, medications, latex or substances you touch and certain foods. Anyone can develop an allergy but those at risk are children, those with a history of asthma or allergies and those currently with another allergic condition.

 

Food allergy in particular is one of the most common causes of allergy in people. It can range from mild to severe to life-threatening (anaphylaxis) and different from food intolerance since the latter is an unpleasant feeling triggered by food such as bloating, gas, or stomach cramps and does not involve the immune system. Although most people are allergic to food, some studies have found that certain people have allergies to food additives.

 

An example of this allergy to additive is Vinegar Allergy. It can be present locally or systematically. Local symptoms begin in the place of contact with the allergen (vinegar). Symptoms include itching, tingling, and redness of the skin. Systemic symptoms include swelling of the mouth, around the eyes, and sometimes the tongue and the larynx (angioedema). Angioedema is very dangerous because it can cause closing of airways as well generalized swelling and a significant drop in blood pressure leading to anaphylactic shock. Immediate medical attention is needed with this kind of reaction.

 

You will need to see a doctor or an allergist for a diagnosis of specific allergy. The doctor will ask about your symptoms, history, and put you on an elimination diet where suspicious foods are removed from your diet and added gradually. He/she will also perform skin and blood tests. As for the case of vinegar allergy, the patient can usually determine the cause given the symptoms occurring within a few minutes. There are instances however, of delayed reaction which could take up to several hours.

 

There is no known cure for allergy but it can be controlled or avoided. If you have an allergy to vinegar, you must always read labels and food ingredients. Certain foods contain high levels of vinegar such as beer, wine, tomato paste, dried fruit, bread, and soy sauce. It is also best to prepare your own meal especially for children to avoid food and drinks containing this additive. When eating outside of the house, always inform the cook or the waiter not to add vinegar or ask assistance to know foods containing them.

 

Your doctor may prescribe antihistamine drugs and corticosteroids to block further development of allergic reaction and to lower the reaction of the immune system to vinegar. In severe cases, adrenaline shots may be required.

 

Living with vinegar allergy or any kind of allergy can be bothersome and can cause anxiety. Consult your doctor and ask for advice on how to avoid your known triggers.

 

Disclaimer:

 

This material is provided for informational purposes only and is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease and should not be relied as  medical advice. Always consult your doctor before taking any medication or supplements.

 

 

Tapioca Allergy

Cassava root is a vegetable native to South America, Brazil, Columbia, and Cuba. Tapioca is the delicious extract derived from cassava root which is widely used as staple in developing countries such as Africa, Asia and South America. It is also used as a thickener or food ingredient in puddings, desserts and beverages. Tapioca is sold in flakes, pellets, flour and pearls – the latter to be the most widely used.

 

Benefits of Tapioca:

 

Tapioca is almost pure starch with negligible amounts of nutrition. The nutritional value of cassava is almost the same as that of a potato but it also comes with some healthful benefits.

 

 • Tapioca helps support digestive health. It is easy to digest and contains good amount of fiber which helps with constipation and bloating. It can also help prevent colorectal cancer. It also helps prevent stroke and heart diseases because it scrapes fat and cholesterol in blood vessels and arterial walls of the heart.
 • It helps support weight gain and is an ideal solution for those suffering with eating disorders. Tapioca contains high amounts of carbohydrates with zero fat and cholesterol.
 • It is cheap and a good staple for developing countries.
 • It contains iron – good for increasing blood circulation and helps prevent anemia. It also helps treat fatigue. The little iron it contains helps carry blood throughout the body which thereby aids with wound healing.
 • Tapioca helps control blood pressure. Not only does it contain calcium but also contains potassium which helps relax tension in the arteries and blood vessels to prevent them from getting stressed and strained thereby preventing strokes and heart diseases.
 • Tapioca contains a good amount of carbohydrates and can be the best option for energy booster with zero fat and cholesterol.
 • The Vitamin B complex and folic acid it contains helps prevent birth defects.
 • The protein in tapioca helps build muscle density.
 • It helps prevent Alzheimer’s disease with its Vitamin K content.
 • Carbohydrates contained in tapioca helps with serotonin production which helps alleviate the mood.
 • It is gluten-free better than wheat and contains carbohydrates which make you feel full immediately.
 • It is low in sodium making it a good ingredient for desserts and other dishes.
 • It has variety cooking uses. It can be used as starch, thickener, and flour.
 • Tapioca is a good option for people with gluten intolerance.
 • It has a bland taste making it easier to blend with other foods and ingredients.

 

Side Effects and Safety:

 

 • Cassava contains chemicals called cyanogenic glycosides that release cyanide in the body. These chemicals can cause cyanide poisoning so it must be prepared, processed and cooked properly. Early symptoms include dizziness and headache.
 • Tapioca can cause allergic reactions when consumed in large doses. This can include: diarrhea, nausea, vomiting, abdominal pains, dilated pupils, sweating and chills. Consult your doctor for safety advice before consuming it.
 • Do not eat raw or improperly prepared cassava as it increases the risk for cassava poisoning. Although it is available in commercial packs, make sure to purchase it from reliable manufacturers.

 

Reminders:

 

 • While it is true that tapioca is packed with many kinds of vitamins and minerals, it only contains very few and is not good to consume daily if you need more nutrients.
 • Read food labels and avoid tapioca based products if you are allergic to it.
 • Know early symptoms of allergies. It usually occurs minutes to hours after ingestion and can range from mild to life-threatening. Recognize the signs, stop eating, take your medication and if severe, immediately bring to the hospital.
 • As much as possible, prepare your own food. It is not only cheap and healthy but it helps you stay away from your allergens. Most food ingredients you might be allergic to are hidden in dishes served in restaurants and gatherings.
 • Initiate early treatment as soon as allergic symptoms are recognized and go to a nearby hospital or an emergency room if symptoms progress.

 

 

Disclaimer:

 

This material is provided for informational purposes only and is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease and should not be relied as  medical advice. Always consult your doctor before taking any medication or supplements.

 

 

Where to buy Shakeology in stores?

In recent express life, Human has become like a robot and they doesn’t realize what kind of the quality food they are having and therefore nowadays, most of the people are suffering from any diseases. Nutrition has become a part of our life and if we will not give proper nutrition to our body, it feel unhealthy and weak and the same problem occurring in all the age groups.

The best food now is in the town and it is Shakeology. You can also call it a superfood. It is enriched with high quality of Vitamins, Minerals, Proteins and Nutrients.

Nowadays we daily listen and read somewhere about perfect food and nutrition diet in media or advertisement. Everyone is confused what exactly they should take so that the entire supplement they will get hassle free. Now Shakeology is in the market and has been very much popular drink among most of the American and Canadian. It has more than 70 unique super nutrition ingredients, Shakeology is the great food and there are several benefits to add in your daily diet. It has captured a wide market of U.S. and Canada.

It helps you in reducing weight; it also provides entire health energy, makes your digestive system stronger. It also helps in making and maintaining muscles,  Shakeology contains enriched proteins, healthy fats and perfect fiber which is enough to cut down your hungriness and keep it  fuller for a long time so there are no chances that you can have outsider snacks or junk food. You will feel fresh whole long day. Shakeology doesn’t have any artificial ingredients and sweeteners so it is super food in real sense.

Shakeology has given rights to sell their products to Beachbody only so that Beachbody only can sell their products. Shakeology is NOT available in any online stores like GNC, Amazon, Walmart, Costco, Vitamin shoppe or any other health food mart. However, you can order any products from official website of Beachbody and Shakeology. Some products are available on EBay but Shakeology is not recommending buying it from EBay since they are selling duplicate products and there is no control of EBay website over the seller.

Another option to purchase Shakeology is from the Team Beachbody Coach, They sell products to their customer and earns a little commission on that. You can also get samples for try before you buy. Shakeology can be your smartest choice and there will be no any side effect consuming it. Any age group can drink this tasty yet healthy food.

Earlier, Shakeology was only for Americans. Government of Canada had taken a long time to give approval to these products since it has more than 70 food ingredients. After approving all the products are available in Canada too. Still there are many restrictions applied on ingredients in another part of the countries for importing these products but Beachbody is working hard to get it approved in other parts of the globe as well.

How much Shakeology in one serving?

Regular protein drinks tend to concentrate solely on, well, protein. Subsequently, they have more protein grams to the detriment of different supplements. This isn’t the situation with Shakeology, given it incorporates an assortment of supplements, including carbs and fiber, probiotics, stomach related proteins, phytonutrients, vitamins, and minerals. A free lab confirmed that Shakeology is an even low glycemic list and is good for weight loss. The consolidated impact does as such substantially more than simply give amino acids. It attempts to profit your general wellbeing, supporting sound vitality, check longings, and bolster your stomach related wellbeing. So while you can absolutely drink Shakeology to add protein to your eating regimen, you’re feeling the loss of the comprehensive view—and a portion of the prime advantages—by concentrating only on this one macronutrient.

So what do you call Shakeology? The promoting masters at Beachbody have run around in circles with that one for some time. “Your everyday dosage of sustenance”? Of course, that is an awesome slogan, however, given Shakeology’s assorted qualities; it’s a hard item to bind. So as opposed to spending this vitality concocting a name, we should do what should do with the stuff: Drink it, keep dynamic, eat right, and get solid.
Now I will give you a rough understanding about the serving of Shakeology. To buy Shakeology is by requesting the mass sack on a month to month automatic function since you get reduced delivering. You can contact customer service in the wake of putting in your request to change your flavor and orchestrate to have your Shakeology sent each 45 or 60 days if that works superior to the standard 30 days. Simply reach them no less than 48 hours before your request is booked to ship so they have enough time to roll out the improvements.

In any case, I prescribe attempting Shakeology for no less than 30 days in succession before settling on your choice. An ideal approach to perceiving how well Shakeology will function for you is to incorporate it in your everyday nourishment get ready for 30-90 days. There are normally 30 serving in a bag that you purchase for 30 days offer a deal. The Shakeology bag already has a scoop that will help you to measure the powder accurately for your daily shake.

TA 65 Scam

Through the advancement in science and technology, there are now products manufactured aiming to fight cellular aging and one of it is the TA 65. It utilizes the science of activating the Telomerase. With the launch of the product, tons of people had high hopes that their problems can now be solved. However, there are also claims stating that together with it’s use comes it’s possible side effects. After all, the result would still differ from one person to another.

The TA 65 is now commercially available and it is also said to be safe for short term use. However, some people still claims that the evidence regarding the safety of it’s long term use. In fact, some have even associated it with cancer. They said that people who have cancer is also suffering from disordered telomerase function. Because of that, they have come up with a theory of oncogene-meditated promotion of cancer through the use of TA 65 or any other telomerase activators.

There has even been a class action lawsuit filed against the manufacturer of the Ta 65 as they have claimed that no cancer diagnosis has been reported by those who have taken the supplement as the defendant’s employee has been diagnosed with cancer after taking it. The complaint claims that it is the one responsible for the increase in the chances of the people taking it to have tumors. There are also studies conducted on mice showing that those that have been given with TA65 laced food had a higher liver cancer incidence.

Nevertheless, studies and data supporting these claims are still lacking. Thus, it still remains uncertain on whether or not it really does increases the risk of humans acquiring activation due to long term telomerase activation. On the other hand, there has also been studies conducted stating that there is also lack of proof that the TA 65 is indeed capable of lengthening telomeres and that it is also capable of extending the lifespan even of animals.

Just like any other products out there, there is a need for you to consult your physician first before you decide to take the TA 65. This s because it is one way of ensuring that it is safe to you. It is also a way for you to spare yourself from it’s possible side effects. Of course, consuming the right dosage is also very important as well as proper diet, sleep and lifestyle changes.

Incoming search terms:

Marine Phytoplankton Side Effects

Marine Phytoplankton is a super food that is known to provide a lot of benefits. It’s also known as a source of balanced diet because it is consisted of the most nutritional needs of the body such as carbohydrate, vitamins, minerals, proteins and antioxidants. Just like many other supplements, it also has some unwanted side effects if not used properly with care. However, the side effects are few because of the fact that it’s an all-natural product.

The patients who are suffering from anemia will most likely experience dizziness, unexpected food craving and low energy. The undiagnosed patients that will experience these symptoms are strongly suggested to see a doctor.

Fever and nausea might also occur due to excessive intake of protein. The high protein content of marine phytoplankton leads to most frequent side effect, which is the elevated body temperature. This is triggered through the metabolism of extra protein that’s followed by the heat release. The heat generated and the rising temperature may lead to high fever.

Another well-known adverse reaction is constipation. The consumption of the supplement needs to be followed by enough water for much efficient body absorption. Half a liter of water is the recommended intake to be taken after the supplement consumption. Without enough intake of water, the consumer will experience extreme thirst or constipation afterwards.

Body rash or skin itchiness could also be a side effect for others. This is one uncommon issue that might be triggered by an allergic reaction to the marine phytoplankton. Only a few consumers have been reported to experience the adverse allergic reactions. It shouldn’t be a grave issue for many users.

Liver and kidney damaged is considered as the most chronic side effect that may be generated from consuming marine phytoplankton. This’s often because of the nucleic acid concentration in the substance that the marine phytoplankton was obtained from. Therefore, the consumer is high recommended to take supplements from marine phytoplankton that has a reduced nucleic acid level. The selection of high quality supplements can help you save from experiencing the troubles of side effects.

Marine Phytoplankton intake might cause your digestive system to produce gases that will lead to stomach discomfort. This is due to its high nutrient content that is ingested in the body which as an outcome releases gas.

These are some of the most typical side effects of marine phytoplankton. However, these side effects are entirely preventable. Talking the recommended dosage of the supplement is very important in order to not experience any health issue.

 

Incoming search terms:

Kale allergy

Kale allergy is very rare but not unheard of. For people, it is possible and attainable to have food allergies on what they eat. Most of the time, when you pop something edible to your mouth, you will immediately notice that there is something wrong. On the other hand, there are allergies that are not straightforward or clear-cut. You will not going to notice any complication even on the third day, and on this period, it may be hard to tell what you have eaten exactly.

Most of the allergies, if not treated instantly, will lead to constipation, abdominal pangs, heartburn, fatigue, gas, joint paint and diarrhea. Kale allergy symptoms will lead to hives and eczema even though other medical practitioners are trying to attribute it to some causes.

It is necessary to know the various symptoms and signs that follow kale allergies to provide and administer the right treatment. The symptoms will include itching of the lips, mouth, throat, and some swellings. Other symptoms under it, such as diarrhea, skin itching, skin rashes, nausea and vomiting, can be possible. More severe symptoms can also take place like breath shortage, panting and dizziness. Kale allergies are usually causing wheezing because of the blocked air pathways. But this should not be confused as asthma attack.

It is the protein content of kale, which is able to accelerate allergic reaction. For those who attain allergic reaction in kale foods during their childhood days will have the possibility to retain the allergy until adulthood. Many kids at young age who are actually diagnosed with kale allergy have an inflammation at their small intestines. So, this may lead to consistent toilet trips and vomiting. It is suggested to use laxatives to get rid of the food out on the body system, and use antibodies necessary to avoid anaphylaxis.

Once the food is extracted on your body system, it will take about 12 to 24 hours to entirely drive the symptoms away. A fast treatment can help control the appearance of kale symptoms before they take toll on the body. Therefore, food allergies must not be confused with food intolerance. A food intolerance habit is non-allergic and it simply makes a reaction when the digestive system is not able to break down the food ingredients properly. If you see any symptoms present in your body after the kale intake, see your physician immediately.

Incoming search terms:

Truffle Allergy

If you’ve had cases of allergies and your body is very sensitive, then you have to be careful about what you eat. Food allergies prevent you from enjoying even a small bite of delicious treats. Some people are allergic to seafood, meat and chicken. There are also those who suffer from truffle allergy. This allergy, however, is not common. Truffle is so rare that most people don’t even know which food they’re getting this allergy from. If you have truffle allergy, then it is even more important for you to become extremely cautious.

What are truffles?

Truffles are rare mushrooms that are widely used by chefs to prepare delicious foods. These mushrooms are extremely expensive and used in Asian, Italian, Spanish and Greek cuisines. Truffles are also used in chocolates. A lot of luxury restaurants use truffles due to its unique taste. They don’t need to add a lot of spices or flavor to it.

Truffles are used sparingly due to their strong aroma and high cost. White truffles are usually served raw and shaved over fried eggs or salads. Thinly sliced black or white truffles can be inserted in foie gras preparations or meats. Black truffles are more refined and less pungent than white ones. Most restaurants dice or shave truffles with the skin on in order to maximize this ingredient.

Truffle Allergy Symptoms

Truffle allergy symptoms are basically similar to the symptoms of other food allergies and depend on a person’s sensitivity level. Common symptoms include:

 • Itchy skin

 • Stomach pain

 • Skin redness

 • Numbness

 • Uncomfortable and warm large blemishes all over the body

Some people can tolerate truffle allergy. However, there are others who have difficulty breathing due to lack of oxygen, extreme pain and other internal reactions that can aggravate the sufferer’s condition. This is also why people who’ve suffered from allergies before need to be extremely cautious about what they eat.

Treatment

If you have truffle allergy or you’ve had allergy to some foods, then you should avoid eating foods that contain truffles. There are anti-allergy drugs or histamines that can be bought over the counter. You should always have these drugs so that you can try the dishes you are allergic to.

Keep in mind, however, that there are some people cannot manage their allergies with only histamines. The best thing to do is to ask your doctor about your health condition. When symptoms persist, visit your doctor right away.

Incoming search terms:

Super Beta Prostate Side Effects

One of the newest prostate supplements today is the Super Beta Prostate. For majority of men, they find the supplement helpful maintaining the vigor of their prostate glands. The need for prostate supplement is vital for men because as they age they will encounter a number of symptoms that might lead to prostate cancer.

How does it work?

Super Beta Prostate supplement is a nonprescription medicine formulated from 10 different ingredients that seek to improve your prostate health. Generally, it consists of a series of minerals that include copper, manganese, zinc, selenium, silicon, germanium, vanadium, molybdenum, chromium, boron and iodine. Once consumed, these minerals will get into your body at which they will be processed into a beneficial supplement on the prostate. It helps in lowering your cholesterol level while working on treating BPH or benign prostatic hyperplasia. Overall, Super Beta Prostate enhances the prostate health among men.

What are the side effects?

Based on intensive researches and studies, Super Beta Prostate side effects include reduced sex drive, allergic reactions like rashes, swelling of the mouth, itching, erectile dysfunction and a lot more. Regular intake of the supplement affects men’s sexual drive as it targets their male hormones particularly the dihydrotestosterone. You may also experience frequent fatigue, flu and colds as the supplement decreases your level of vitamin absorption that may weaken your body.

For those who are allergic to some of the minerals in the formulation, they may experience severe allergic reaction that may result to serious medical condition. Super Beta Prostate side effects may differ depending on the reaction of your body to the medicine. In his case, you are likely to encounter severe conditions that may even reduce your sex drive at the least. However, you have to take note that all these mentioned side effects are possible to happen to you once you decided to take the supplement.

Super Beta Prostate is designed for men not to prohibit them from enjoying their sexual life but to give them a better life after the medication. Most likely, you will feel the effects working on you on the third week of intake. At this time, you should expect that there will be changes in your sexual life as you continue consuming it. The sexual side effects of the supplement may only for the meantime and might not last so you have to bear with. Overall, it depends on you if you will purchase the product or not. The verdict is yours.

 

Incoming search terms:

Rumoquin NF

A Concise Overview of Rumoquin NF

Prescription medications may often fail to provide relief from pain, but there is one drug that seems to be able to do exactly that.

What exactly is this drug?

Rumoquin NF refers to a blue round pill manufactured by the Mexican company called Marcel. Each Rumoquin NF pill contains 100mg of the non-steroidal anti-inflammatory phenylbutazone, 200 mg of the muscle-relaxant methocarbamol, and a small portion of the corticosteroid dexamethasone. The drug is used to treat primarily arthritis and back pain.

Does it cause any side-effects?

Rumoquin NF can cause a number of different side-effects when taken for a while. Change in metabolism resulting in gain of weight is probably the most common side-effect caused by the drug. Other than that, trusting it may make a patient experience muscle cramps. Some users of the drug report side-effects like vomiting and nausea, too. Additionally, those with heart complications may face dehydration after using the pill. The problem with Rumoquin NF is that its ingredients are not fully listed on the label. So, there is no way of knowing how it impacts the body with certainty. For the same reason, it is best to avoid consuming it if a patient is on some other medication already. Otherwise, the drug may lead to unwanted, and possibly dangerous, interference.

How to use it?

There is no one right or wrong way of using the drug; although that does not mean that it should be consumed without any thought. Actually, there is no single dose that works universally. Different patients need to follow different rules for consumption, depending on the disease experienced, the severity of the same, and how the body responds to the use of the medication. Once it is determined what frequency works best for a particular patient, the patient should try to gradually decrease it. For example, if a patient suffers from a severe form of arthritis, during the first week it may be a good idea to consume one pill after every 8 hours. However, after 4 weeks, taking one pill every 48 hours should work well.

Read More

Incoming search terms:

Does Garcinia Cambogia Work – The Truth Revealed

garcinia-cambogia-fruitPrior to this time, Garcinia Cambogia was not given much attention. It has always been seen as the pumpkin-like tropical specie of Garcinia grown mainly in Indonesia, India, West and North Africa.. Garcinia has a distinct color that ranges between green and pale yellow. In recent times, Garcinia Cambogia has become a trendy topic both in the media and health/ fitness circles. Garcia Cambogia has been linked with weight loss effects, and this has continued to generate hot debates and arguments in some quarters.

Garcinia Cambogia has a lot of uses both in the home and in the medical world. It is known to be used in the preparation of different traditional dishes in many parts of the world where it is grown. Garcinia Cambogia has very effective preservative properties and finds usage in food preservation. The most important of all applications and uses of this fruit is the magic effect its extract has on overweight people as it has been found to provide very effective and reliable weight loss solutions.

Some people keep asking; does Garcinia Cambogia really work?

According to researches and studies by authorities in the health and fitness world, the extract from Garcinia Cambogia had very significant weight loss effects on overweight people who were placed on the weight supplement for a period of twelve weeks. In some patients, about 17 pounds were lost within the twelve weeks study period. Apart from the weight loss effect of this fruit’s extracts, eating the fruit before meals is known to reduce appetite drastically. In today’s weight loss market, the Garcinia Cambogia weight loss diet is among the most prominent due to its high efficacy.

In the twelve weeks study no side effect was reported by any of the patients who used the fruit’s extract. Garcinia Cambogia extract is so effective that people who used it shaded lots of extra fats without any form of exercises. Like in most other weight loss programs, the weight loss effects of Garcinia Cambogia will be enhanced when combined with regular exercises and good diets. Before buying any Garcinia Cambogia extract, ensure it contains about 60% of hydroxycitric acid which is the major appetite suppressant in the wonder fruit. Make sure the supplement is pure and devoid of any kind of artificial additives which can be toxic to the human body system.For a weight loss experience that will leave you looking younger and more beautiful, get Garcinia Cambogia today.